Tekenwerk

In de verschillende fases van een bouwproject zullen bouwtekeningen nodig zijn. Het kan zijn dat u bouwkundige tekeningen nodig heeft voor het aanvragen voor een omgevingsvergunning en wilt u dat we deze tekeningen nog verder uitwerken. Ook is het mogelijk dat er nog helemaal geen bestaande bouwtekeningen zijn voor het project en dat er dus nog tekeningen moeten worden gemaakt van de bestaande toestand.

Bouwkundig Bureau Cosijnse is expert in het vervaardigen van voorlopige en definitieve ontwerpen, inzichtelijke 3D modellen, tekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, bestektekeningen en werktekeningen. Wij kunnen u dus helpen in elke fase van het bouwproject. In overleg met de klant wordt bepaald welke bouwkundige tekeningen er nodig zijn.

Voorlopig en definitief ontwerp

De bouwtekeningen voor de eerste fase van een bouwproject worden ontworpen aan de hand van de eerste creatieve gedachten van de ontwerper. Dit wordt ook wel een voorlopig ontwerp genoemd en hierbij komen de wensen en adviezen van het PVE, de opdrachtgever en de bouwkundig tekenaar aan bod. Bij deze stap is 3D modelling eveneens een optie, zodat het ontwerp een stuk inzichtelijker wordt.

Een definitief ontwerp geeft meer informatie over de materialen die nodig zijn voor de bouw of verbouw. Ook worden de extra wensen van de opdrachtgever in deze bouwtekening verwerkt. Het is mogelijk om met dit ontwerp alvast bij de gemeente langs te gaan voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Met hulp van de gemeente kunnen mogelijke obstakels vervolgens in beeld worden gebracht.

Tekening voor omgevingsvergunning

Meestal is het noodzakelijk om voor een bouwproject een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor heeft u wel een tekening voor omgevingsvergunning (of bouwvergunningstekeningen) nodig. Deze bouwkundige tekeningen laten verschillende aanzichten en details, plattegronden en doorsneden van het project zien. Dit maakt het voor de gemeente een stuk inzichtelijker en zo kunnen zij beter bepalen of de omgevingsvergunning verleend kan worden.

Bestektekening en werktekening

De bouw of verbouw kan doorgaan als de aanvraag omgevingsvergunning is goedgekeurd. Bij grote projecten zal de opdrachtgever vervolgens een bestek en/of begroting willen maken om zo de aanneemsom te kunnen bepalen. Hiervoor zijn bestektekeningen nodig. Deze bouwtekeningen omschrijven het ontwerp technisch en geven aan welke materialen en welke hoeveelheden er nodig zijn. Ook wordt hiermee een opzet van de definitieve constructie weergegeven. Bestektekeningen zijn over het algemeen niet nodig voor kleinere projecten van particulieren.

De aannemer zal verder de uitvoering van het bouwproject regelen, maar hiervoor heeft hij wel werktekeningen nodig hebben. In een werktekening worden de doorsneden, aanzichten, plattegronden, installatie- en constructiegegevens, details en kozijnstaten weergegeven. De maten en materialen worden hierin ook duidelijk beschreven en bouwkundige knooppunten worden op detailniveau uitgewerkt.