Berekeningen

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen om te verbouwen of een nieuw pand op te bouwen? Dan dient u er rekening mee te houden dat er bepaalde bouwkundige berekeningen moeten worden aangeleverd. Zo moet u bijvoorbeeld bouwbesluit berekeningen kunnen overleggen aan de gemeente. Hieronder vallen de daglichtberekening en de ventilatieberekening. Daarnaast is het voor nieuwbouw verplicht om een EPC berekening te laten maken.

De daglichtberekening laat zien hoe groot de minimale daglichtoppervlakte is in een bepaald gebouw. Deze berekening wordt gedaan aan de hand van de oppervlakte van de verschillende ruimtes en het totale aantal lichtopeningen. Aan de hand van de oppervlakte van de ruimtes en de ventilatiecapaciteiten van het gebouw kan een ventilatieberekening of ventilatiebalans worden gemaakt.

  • Berekeningen bouwproject

Met een EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) berekening wordt bepaald hoe hoog de energetisch efficiëntie van een bepaald pand is. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van een aantal verschillende factoren.

Vaak is het eveneens nodig om een oppervlakteberekening of inhoudsberekening te laten maken van het te verbouwen of op te bouwen pand. Gemeenten en makelaars kunnen hier namelijk om vragen. De berekening moet dan voldoen aan de bestaande NEN 2580 norm.

U kunt deze verschillende bouwkundige berekeningen met een gerust hart overlaten aan Bouwkundig Bureau Cosijnse!